Kalite ve Seç Politikası

KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına en hızlı ve kolay şekilde hitap edebilmek kalite politikamızın temelini oluşturur.

Bu doğrultuda TBS Yönetimi olarak,

 • Müşteri beklentilerinin algılanması ve karşılanması için şirket içinde güçlü bir koordinasyon sağlayan,
 • Çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın yetkinlik ve motivasyonlarının arttırılması için gerekli olanakları yaratan,
 • Hizmet kültürümüzü belirleyen ve geliştiren, Ürün kalitesinin sürekliliğini garanti altına alan,
 • Ülke çapında yaygınlığımızın arttırılmasına ve marka imajımıza destek olan,
 • Çevreye karşı duyarlı ve atık oluşumunu en aza indiren,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği standartlarını uygulayan,
 • Evrensel ve insani değerleri göz önünde bulunduran,

Etkin bir kalite yönetim sistemi oluşturmayı ve sürekliliği için gereken her türlü kaynağı sağlamayı taahhüt etmekteyiz.

SAĞLIK EMNİYET ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ

TBS, yürüttüğü faaliyetlerde “İnsan sağlığını ve çevreyi korumak.” görüşünü sağlık emniyet ve çevre politikası olarak benimsemektedir ve bu yaklaşımın devamını sağlamakta kararlıdır.

Hedefimiz açık ve kesindir; TBS’nin yürüttüğü tüm faaliyetlerinde insanların, çalışanlarının, yüklenicilerinin kaza yaşamaması ve çevrenin zarar görmemesidir.

Bu çerçevede TBS’in vazgeçilmezleri olan aşağıdaki hususlar tüm TBS çalışanlarının, bayilerinin ve tedarikçilerinin ilkeleri olarak kabul görmüştür;

 • Çevre faktörleri azami seviyede değerlendirilecektir.
 • Çevre kirliliğinin kaynağında önlenmesi için faaliyetler yürütülecektir.
 • Emniyet ve güvenlik tedbirleri her zaman alınarak sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanacaktır.
 • Yapılan işlerde yerel ve uluslararası kanunlar, mevzuatlar ve standartlara daima uyulacaktır.
 • Çalışanlara gerekli eğitimler verilecek ve bu eğitimlerin devamlılığı sağlanacaktır.
 • İyi planlanmış mühendislik hizmetleri gerçekleştirilecektir.
 • SEÇ performansının arttırılmasına yönelik olarak kontroller sık sık gerçekleştirilecek ve kontrol sonucunda elde edilecek verilere göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler başlatılacaktır.
 • Gerek alt yapı gerek üst yapı ile ilgili işler yapılırken, kaliteli mühendislik anlayışı yanında ürün kalitesi en yüksek ve en güvenli malzemeler ile hizmetin seçimine önem verilecektir.

TBS, Sağlık Emniyet ve Çevre ile ilgili konularda yukarıda tarif edilen hiçbir husustan ödün vermeyeceğini taahhüt ve beyan eder.